İnsan Kaynakları Politikası

Turkuazpark’ın insan kaynakları yaklaşımı; evrensel çalışan haklarının korunduğu, çalışma hayatını düzenleyen mevzuata tam uyumun sağlandığı, yeteneklerin geliştirildiği, fırsat eşitliğinin ve İSG’ye ilişkin olarak en iyi standartların temin edildiği bir iş ortamını sürdürmek ve geliştirmektir. Başarısının ve geleceğinin mimarları kabul ettiği çalışanlarının memnuniyeti odağında insan kaynağını geliştirmeye ve yetkinliklerine yatırım yapmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, insan kaynağı politikaları;

  • İş yerinde uygun fiziksel şartların sağlanarak ergonomik ve rahat çalışma ortamı beklentilerinin karşılanması,
  • Çalışanlara, kariyer gelişimlerinde gerekli teşvik, destek ve imkan sağlanması,
  • Çalışanların motivasyon ve şirkete bağlılıklarını etkileyen unsurları saptamak için belirli dönemlerde memnuniyet anketleriyle elde edilen çıktıların uygulamalara yansıtılması
  • İş güvencesinin sağlanması,

hedeflerinde oluşturulmaktadır.

İş ve Staj Başvurusu

    İzin Verilen 5mb .pdf - .docx - .doc